Miljö och kvalitet hör ihop!
Bra leverantörer – det har vi R
Vettiga materialval – dom gör vi R
Hållbara möbler med lång livslängd – dom gör vi R
Våra anställda vill ha kvalitet i sin arbetsmiljö – det har vi R